Szkolenie: Nowelizacja prawa pracy w 2016 roku

Termin szkolenia: 14.01.2016r.
Cena szkolenia: 400zł (w tym 23% VAT)

Program szkolenia:

1. Nawiązywanie stosunku pracy według nowych przepisów kodeksu pracy

1.1.Ogólne zasady zatrudniania pracowników po zmianach w 2016 roku

1.2.Nowe zasady zawierania umowy na okres próbny

1.3.Nowe zasady zatrudniania pracowników na czas określony

1.4.Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

1.5.Analiza przypadków zbiegu umów na przełomie 2015 i 2016

2. Umowy cywilnoprawne i rozliczenia z ZUS po zmianach przepisów

2.1.Oskładkowanie przychodów z umów zlecenia i kontraktów menadżerskich

2.2.Opodatkowanie przychodów w umów zlecenia i kontraktów menedżerskich

2.3.Rozstrzyganie sytuacji związanych ze zbiegiem kilku tytułów do ubezpieczeń u tego samego i różnych pracodawców

3. Rozwiązywanie stosunku pracy według nowych przepisów

3.1.Nowe okresy wypowiedzenia

3.2.Świadectwa pracy

4. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okresie wypowiedzenia od 2016 rok

5. Zmiany dotyczące odszkodowań dla pracowników

5.1.Z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia

5.2.Z tytułu rozwiązania umowy terminowej z powodu ciężkiego naruszenia obowiązku wobec pracownika

5.3.Odszkodowanie za rozwiązania umowy terminowej z naruszeniem przepisów

5.4.Nabywanie prawa do odszkodowania

5.5.Odszkodowanie – ujęcie składkowe i podatkowe

6. Świadczenia rodzicielskie

6.1.Nowe zasady urlopów macierzyńskich

6.2.Analiza pozostałych uprawnień rodzicielskich po zmianach przepisów