Skrócony czas pracy dla rodziców

W sejmie trwają prace jak nowelizacją kodeksu pracy zakładającą skrócenie czasu pracy dla rodziców wychowujących dziecko do 15 roku życia. Wymiar czasu pracy takiego pracującego rodzica rodzica miałby wynosić 7 godzin i oczywiście zachowałby prawo do wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze 8 godzin. Z uprawnienia mógłby skorzystać tylko jeden z rodziców, w przypadku kiedy oboje rodzice są osobami pracującymi.

Uzasadnieniem projektu ustawy jest konieczność odwożenia dzieci do szkół i przedszkoli i na to miałaby być wykorzystana ta godzina. Przyznam, że w mojej opinii uzasadnienie jest nieco kontrowersyjne, bo prawdopodobieństwo, że rodzice będą odprowadzali do szkoły 14 czy 15 letnie dziecko jest raczej małe. Nawet młodsze dzieci chodzą do szkoły same, zatem chyba samo uzasadnienie nie jest trafione.

Ponadto, mimo iż na pozór wydaje się, że ta propozycja jest bardzo dobra dla rodziców, to w praktyce może okazać się, że nie koniecznie. Już teraz kobiety posiadające małe dzieci mają często problemy ze znalezieniem pracy bo pracodawcy obawiają się ich częstych absencji, a po wprowadzeniu takiego rozwiązania te problemy mogą się jeszcze nasilić. Może się również okazać, że osoby, które będą objęte takim przywilejem skorzystania ze skróconego czasu pracy będą także narażone na zaniżanie wymiaru czasu pracy, tak aby pracodawca nie był narażony na wypłacanie wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy z powodu skrócenia czasu pracy, albo będą zatrudniane poza kodeksem pracy, na tzw. „samozatrudnienie”.

Zatem jak widać czasami takie rozwiązania, które wydają się na pozór dobre mogą się okazać szkodliwe dla tych, którym ma być udzielona pomoc.

Kinga Carska