Składki ZUS uzależnione od przychodu

W ankiecie, która wczoraj się zakończyła zapytałam Was czy bardziej interesuje Was temat kas fiskalnych, czy ZUS-u uzależnionego od przychodu. Prawie 80% osób głosujących zagłosowało za drugim tematem, więc piszę.

Już za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące m.in. ustalania składek ZUS dla jednoosobowych firm, które wynikają z tzw. ustawy o małej działalności gospodarczej. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od ich przychodu z tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że nowe przepisy wynikające z ustawy o małej działalności gospodarczej dotyczą wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne (czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej oraz wypadkowej). Składka zdrowotna i przepisy jej regulowania pozostają bez zmian.

Nowe przepisy będą stosować Ci przedsiębiorcy których przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, jeśli prowadziły działalność przez cały poprzedni rok.
W 2019 r. należy brać pod uwagę kwotę 63.000 zł (2100 zł x 30).

Jeśli ktoś prowadził działalność przez część poprzedniego roku, np. zawieszał działalność na kilka miesięcy lub rozpoczął prowadzenie działalności w trakcie roku to ustalając kwotę przychodu, której nie można przekroczyć, roczny limit należy proporcjonalnie pomniejszyć. Czyli jeżeli przedsiębiorca prowadził firmę tylko przez np. 165 dni to limit obliczamy następująco:
63.000 / 365 dni x 165 = 28.479,45zł

Jeśli w 2018 r. jego przychód z prowadzonej działalności był równy tej kwocie lub mniejszy, w 2019 r. będzie mógł korzystać z "małej działalności".

Którzy przedsiębiorcy, którzy nie będą mogli skorzystać z nowych przepisów:
- przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku prowadzili działalność przez okres krótszy niż 60 dni,
- przedsiębiorcy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 roku,
- przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku byli opodatkowani w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia z VAT,
- przedsiębiorca, który spełnia warunki do opłacania przez 24 miesiące tzw. preferencyjnych składek na ubezpieczenia spoleczne, od kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
- przedsiębiorca, który prowadził inną pozarolniczą działalność, np. jako wspólników spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
- przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym były wykonywane w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z "małej działalności" będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.