Pracownicze Programy Kapitałowe

Od  1 stycznia 2019 roku będzie obowiązywał nowy system samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Do prowadzenia PPK będzie zobowiązany każdy pracodawca, ale przynależność do programu będzie dla pracowników dobrowolna. Co do zasady, każdy pracownik zostanie do systemu dodany automatycznie, ale w każdej chwili będzie można się z niego wypisać. Decyzję do rezygnacji z PPK pracownik będzie musiał potwierdzać co 4 lata, ale w każdej chwili będzie miał możliwość ponownie do programu przystąpić. Aby zachęcić pracowników do dobrowolnego oszczędzania wprowadzono zachęty finansowe. Pierwsza dopłata „powitalna” będzie wynosiła 250zł, a następnie każdego roku będzie kolejna dopłata finansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 240zł. Reforma będzie wprowadzana stopniowo. W pierwszym etapie przynależność do PPK będzie dobrowolna. Od 1 lipca 2019 roku będzie obowiązywała tych przedsiębiorców, który zatrudniają powyżej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywała jeszcze firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, a od 1 lipca 2020 również firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników. Wszystkie pozostałe podmioty zostaną objęte obowiązkowo PPK od 1 stycznia 2021 roku.

Ile będzie wynosiła wysokość składki do PPK i kto ją będzie finansował?

Składki do PPK będą finansowane zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców.

Wysokość składki finansowana przez pracodawcę będzie wynosiła:

  • składka podstawowa 1,5%
  • składka dodatkowa 2%

czyli pracodawca zapłaci minimalnie 1,5%, a maksymalnie 3,5% wynagrodzenia

Wysokość składki finansowanej przez pracownika będzie wynosiła:

  • składka podstawowa 2%
  • składka dodatkowa 2,5%

czyli pracownik zapłaci minimalnie 2%, a maksymalnie 4,5% wynagrodzenia.

W kolejnych wpisach opiszę zasady funkcjonowania PPK, kwestie związane z ryzykiem oraz zasady wypłaty środków zgrodzonych w PPK. 

Kinga Carska