PIT-11 zamiast PIT-8C

Kolejne zmiany w deklaracjach podatkowych od 1 stycznia 2019 roku. Informacje o przychodach z innych źródeł podatnicy będą wykazywali teraz na deklaracji PIT-11 (powstanie nowa część F i G), a nie tak jak do tej pory na PIT-8C.

Oznacza to, że od 2019 roku deklaracja PIT-8C będzie służyła wyłączenie do wykazania dochodów z kapitałów pieniężnych. Nowe zasady mają dotyczyć wszystkich dochodów osiąganych od 1 stycznia 2018 roku. Oczywiście jeżeli podatnik sporządził i wysłał do urzędu skarbowego deklarację PIT-8C przed 1 stycznia 2019 roku według wzoru obowiązującego jeszcze w 2018 roku to deklaracja taka będzie uznana przez urząd skarbowy jako prawidłowa i nie pa potrzeby składania jakichkolwiek korekt.

Kinga Carska