Oferta praktyk

Instytut Finansowo - Prawny jest dynamicznie rozwijającą się firmą konsultingową świadczącą usługi w zakresie finansów przedsiębiorstw, audytu, restrukturyzacji, księgowości, kadr i płac, podatków oraz organizującą w ww. zakresie szkolenia i kursy zawodowe.

Aktualnie w ramach realizacji swojego nowego projektu
zapraszamy studentów do odbycia zdalnej praktyki na stanowisku :

Młodszy redaktor tekstów (Junior Copywriter) – praca zdalna

Program i zajęcia podczas praktyk obejmuje:

- samodzielne tworzenie unikalnej treści związanej z tematyką finansów / księgowości / podatków / inwestycji / prawa,

- generowanie cotygodniowego newslettera śledzącego aktualne zmiany prawne w zadanym obszarze,

- zainteresowanym szerszą współpracą także udział w innych projektach firmy,

W wyniku praktyki:

- rozwiniesz kompetencje związane z wyszukiwaniem informacji, ich analizy oraz tworzenia na tej bazie nowych materiałów informacyjnych i publicystycznych,

- sprawdzisz swoją umiejętność samodyscypliny w pracy zdalnej,

- zwiększysz swoją wiedzę w tematyce w której będziesz przygotowywać teksty.

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

- zainteresowanie tematyką księgowości / finansów / podatków / inwestycji / prawa,

- umiejętność zdalnej pracy także zespołowej z pozostałymi pracownikami,

- kreatywność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- terminowość w przesyłaniu wyników powierzonej pracy,

- swobodne i nienaganne posługiwanie się językiem polskim.

Oferujemy:

- bezpłatną miesięczną praktykę wykonywaną zdalnie z możliwością podjęcia dalszej współpracy,

- elastyczne dopasowanie godzin pracy w ramach pracy zdalnej,

- wsparcie merytoryczne podczas praktyk,

- zaświadczenie odbycia praktyk,

- referencje uwzględniające umiejętności, które nabyłeś i rozwijałeś w czasie praktyki.

 

Uwzględniając zdalny charakter wykonywanej pracy pracujesz kiedy i gdzie chcesz.

Rozliczanie praktyki oparte jest o jakość i terminowość w realizacji i dostarczaniu wyników pracy.

 

JAK APLIKOWAĆ?

Prześlij swoje CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: biuro@finlaw.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.