Odroczenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa

Banki dobrowolnie zawieszają spłaty rat kredytów z powodu epidemii koronawirusa. Nie zostanie odroczona jednak cała rata, a jedynie cześć kapitałowa, a odsetki należy płacić regularnie. 
Pierwsze banki ogłosiły już swoje decyzje. mBank zapowiedział, że będzie możliwość przesunięcia płatności rat aż o 6 miesięcy. Wnioski do tego banku można już składać. Bank PKO BP, PeKao oraz Raiffeisen umożliwiły kredytobiorcom zawiesić płatności rat o 3 miesiące. Kolejne banki mają ogłosić swoje decyzje w najbliższych godzinach. 
Zawieszenia płatności mają dotyczyć zarówno kredytów firmowych jak i dla klientów indywidualnych. Nie ma również znaczenia rodzaj zaciągniętego kredytu. 
Należy pamiętać, że odroczenie płatności nie wydłuża terminu spłaty kredytu o 3 lub 6 miesięcy. Może się zatem okazać, że po upływie tego czasu bank zażąda spłaty bieżącej raty oraz rat zaległych lub rozłoży zaległe raty na okres pozostający do końca spłaty kredytu i tym samym wysokość kolejnych rat będzie wyższa. 

Kinga Carska