Oddzielny rachunek bankowy dla transakcji VAT

Od kwietnia 2018 roku przedsiębiorcy będą mieli oddzielny rachunek bankowy dla transakcji VAT. Wynika to z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku VAT, z której wynika mechanizm podzielonej płatności w VAT. Mechanizm ten polega na tym, że zapłata za zakupiony towar lub usługę będzie następowała na dwa oddzielne rachunki bankowe. Na ROR sprzedawcy będzie wpływała kwota netto transakcji, natomiast kwota VAT będzie wpływała na specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy do rozliczeń VAT.

Nowe przepisy mają oczywiście uszczelnić system podatkowy oraz umożliwić przedsiębiorcom nieświadomy udział w nieuczciwych transakcjach handlowych oraz wyprowadzaniu VAT-u przez swoich kontrahentów.

Ze względu na fakt, iż ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom dobrowolność w stosowaniu powyższych przepisów (nabywca będzie decydował czy chce regulować swojemu kontrahentowi należność na jeden, czy dwa rachunki bankowe) projekt nowelizacji przewiduje jednocześnie pewne przywileje dla tych, którzy zdecydują się praktykować takie rozwiązanie. Do tych korzyści ma należeć prawo do zwrotu VAT-u na rachunek bankowy w przyśpieszonym terminie 25 dni, nie będą miały zastosowanie niektóre sankcje oraz nie będą wykorzystywane regulacje o solidarnej odpowiedzialności.

Kinga Carska