Nowe zasady rozliczania kosztów samochodów w firmie

Nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów zaliczanych jako koszt podatkowy lub nie mają dotyczyć umów zawartych od 2019 roku. Co się zmieni?

Limit 150 tysięcy

Według nowych przepisów zostanie wprowadzona górna granica kwoty, jaka będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku samochodu osobowego i ta kwota ma wynosić 150 tysięcy. Co ważne kwota ta ma dotyczyć zarówno amortyzacji, leasingu, jak i wynajmu długoterminowego oraz ubezpieczenia AC.

Osoby, które zakupią samochód w 2018 roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady wliczania kosztów związanych z zakupem i eksploatacją samochodu, zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz.

Zmiany dotyczące wydatków na samochód będą dotyczyły również wydatków związanych z eksploatacją (w tym paliwo, wymiana opon, serwisy, części, opłaty autostradowe, parkingowe lub myjnie). Do tej pory, jeżeli samochód był wykorzystywany w cyklu mieszanym (zarówno co celów prywatnych jak i służbowych) ograniczenia dotyczyły jedynie odliczania VAT-u. Teraz ograniczenia będą dotyczyły również podatku PIT lub CIT. Ci przedsiębiorcy, którzy nie złożą do urzędu skarbowego oświadczenia (o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów służbowych) i nie będą prowadzili ewidencji przebiegu pojazdu będą mogli do kosztów uzyskania przychodu wliczyć jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych.

Kinga Carska