Nowe zasady rezygnacji z funkcji członka zarządu w sp. z o.o. i S.A.

Od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z rezygnacją członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Zmiany będą bardzo istotne z wielu powodów. 

W projekcie opracowywanym przez MPiT przewidywane są szczegółowe uregulowania według których, będzie możliwa rezygnacja:

  • jedynego członka jednoosobowego zarządu spółki,
  • ostatniego członka wieloosobowego zarządu spółki oraz
  • wszystkich członków zarządu spółki jednocześnie. 

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie konieczne zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz załączenia do zaproszeń do wspólników odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji. Projekt przewiduje bowiem, że rezygnacja ma być skuteczna w dniu następnym, po dniu zgromadzenia wspólników. Nie będzie miało jednak znaczenia to, czy zgromadzenie się odbyło lub to, czy w jego miejsce powołano nowy zarząd. W spółkach akcyjnych będzie konieczne złożenie oświadczenia woli jednemu z członków rady nadzorczej. Oznacza to zatem, że członek zarządu będzie zobowiązany do pełnienia funkcji przez okres minimum dwóch tygodniu od dnia zwołania zgromadzenia (w spółkach akcyjnych nawet trzy tygodnie). 

Kinga Carska