Nowe szkolenie dla pracodawców i kadrowych!

Program szkolenia: 

 1. Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w ramach umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia dla osób wynagradzanych według stawek miesięcznych i godzinowych
 • Problem dodatku wyrównawczego do minimalnego wynagradzania – komu przysługuje i jak go obliczyć
 1. Pracownik, zleceniobiorca, agent, samozatrudniony… zasady ustalania uprawnień związanych z wynagrodzeniem i ubezpieczeniem dla różnych form zatrudnienia
 • Zasady ustalania wynagrodzenia według stawki miesięcznej, godzinowej, akordowej i prowizyjnej
 • Zasady ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z uwzględnieniem różnych form zatrudnienia
 1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej i cywilnoprawnej
 • Zakres wymaganych dokumentów kadrowych
 • Zakres wymaganych dokumentów płacowych
 • Deklaracje do US i US
 • Jak prowadzić dokumentację zleceniobiorcy, aby nie zaistniała przesłanka stosunku pracy?
 • Ewidencja czasu pracy – zleceniobiorca a pracownik
 • Okres przechowywania dokumentacji
 1. Kiedy można uniknąć wypłaty minimalnej pensji ?
 • Z uwzględnieniem rodzaju zatrudnienia
 • Z uwzględnieniem branży
 1. Szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń publicznoprawnych dla umowy o pracę, umowy zlecenia, innych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu różnych tytułów do ubezpieczenia
 • Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika
 • Obowiązkowe narzuty na wynagrodzenia finansowane przez pracodawcę
 • Dobrowolne ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
 • Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 1. Optymalizacja kosztów wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów o minimalnym wynagrodzeniu

Termin: 29 listopada 

Cena netto/brutto: 399zł 

Czas trwania: 8h 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego szkolenia lub zapisać się zapraszamy na stronę www.finlaw.pl

Na tej stronie znajdziesz również nasze inne szkolenia.