Mniej czasu na wysłanie PIT-ów do urzędu skarbowego

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy zatrudniający pracowników lub inne osoby, którym są zobowiązani wystawić PIT 11 lub PIT 8C będą mieli na to mniej czasu niż w poprzednich latach. Termin wysłania PIT-ów będzie upływał ostatniego dnia stycznia, a nie jak do tej pory ostatniego dnia lutego. Wynika to ze zmian w rozliczaniu rocznym zaliczek na podatek dochodowy. Do tej pory każdy podatnik rozliczał się we własnym zakresie w terminie do 30 kwietnia. Od 1 stycznia 2019 większość podatników rozstanie rozliczona przez urząd skarbowy, a podatnik jedynie zatwierdza, odrzuca lub nanosi poprawki a rozliczonej już deklaracji. Będzie to możliwe już od 15 lutego, zatem konieczne jest wcześniejsze wysłanie PIT-ów do urzędów skarbowych.

Więcej na temat składania deklaracji podatkowych od 2019 roku pisałam w poście na stronie 5 października br.

Kinga Carska