Minimalna krajowa pensja w 2020 roku

Rząd zapowiedział, że minimalna krajowa pensja w 2020 roku ma wynosić 2.450zł. Jeżeli informacja ta zostanie potwierdzona napiszę w jaki sposób wpłynie to na koszty pochodne od minimalnego wynagrodzenia, w tym na przykład wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców.