Koronawirus a terminy podatkowe

Trwają prace nad pakietem osłonowym dla firm przed skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. Jednym z rozwiązań jest propozycja aby terminy zakończenia okresu sprawozdawczego w zakresie księgowości i podatków były wydłużone o dwa miesiące. Pozwoliłoby to na złożenie deklaracji CIT-8, informacji o cenach transferowych TP-R oraz sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 rok do końca maja 2020, a nie do końca marca 2020 roku.