Jakie wsparcie otrzyma mały przedsiębiorca?

Osoby samozatrudnione, które nie zatrudniają pracowników, które zanotują spadek obrotów (o 50% w stosunku do lutego) mają otrzymać 2 tys. zł wsparcia netto oraz będą zwolnione z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące.

Mikrofirmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników nie będą płaciły składek ZUS niezależnie od tego czy zanotują spadek obrotów, czy też nie.

Oznacza to, że Ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają minimum jednego pracownika nie zapłacą składek ZUS przez trzy miesiące niezależnie od tego w jaki sposób wpłynął na ich obroty. Przychody, a raczej wpływ kryzysu na obroty będzie analizowany tylko w przypadku przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają ani jednego pracownika. I jednocześnie w przypadku wykazania spadku obrotów o minimum 50% otrzymają zasiłek w wysokości 2 tys. zł.

Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników mają otrzymać świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia tj. 2.080zł. To świadczenie jest nieopodatkowane i ma przysługiwać każdemu przedsiębiorcy któremu przychody spadły o 15% (przy jednoczesnym założeniu, że jego przychód z miesiącu poprzednim był niższy od 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia).

Ci przedsiębiorcy którzy zatrudniają pracowników mogą liczyć na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od tego w jaki sposób kryzys wpłynie na spadek obrotów, i tak jeżeli:

  • Obroty spadną o > 30% - dofinansowanie będzie wynosiło 50% minimalnego wynagrodzenia
  • Obroty spadną o > 50% - dofinansowanie będzie wynosiło 70% minimalnego wynagrodzenia
  • Obroty spadną o > 80% - dofinansowanie będzie wynosiło 90% minimalnego wynagrodzenia
Kinga Carska