Interpretacje indywidualne i interpretacje ogólne

Co do zasady interpretacje indywidualne nie powinny szkodzić podatnikowi. Oznacza to, że jeżeli podatnik wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej, a następnie się do niej zastosował to nie powinna mu grozić z tego tytułu odpowiedzialność karnoskarbowa.

Ważne!

Jeżeli znajdziemy interpretację indywidualną, dotyczącą identycznego stanu prawnego jak nasz, ale wydanego do innego podatnika, to taka interpretacja nas nie chroni! Nawet jeżeli dotyczy identycznego stanu prawnego – podkreślam. Chroni ona wyłącznie tego podatnika, dla którego została ona wydana. Oczywiście można powoływać się na zasadę równego traktowania i skoro innego podatnika obowiązuje jakieś rozwiązanie, a jest ono również korzystne dla nas w identycznym stanie prawnym to można powołać się na konstytucyjną zasadę równego traktowania wobec prawa, ale nie daje ona żadnej gwarancji, ani tym bardziej ochrony prawnej.

Jeżeli chodzi o interpretacje ogólne to co do zasady, obowiązują one wszystkich podatników, których dotyczy określony w nich stan prawny, ale bardzo szczególną uwagę należy w tym przypadku zwrócić na datę ich opublikowania. Nie można bowiem powołać się na  przykład na interpretację ogólną, która została opublikowana po zdarzeniu, które dotyczyło nas lub naszą firmę.


Kinga Carska