Ile będą wynosiły składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2019 roku?

Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znana podstawa wymiaru składki zdrowotnej jaka będzie obowiązywała w 2019 roku. Wiadomo już jednak ile będą wynosiły składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

Podstawa wymiaru składek będzie wynosiła w 2019 roku 2.859,00zł (60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Dla porównania w 2018 roku podstawa składek ubezpieczenia społecznego wynosiła 2.665,80zł. Oznacza to zatem, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne będzie dla przedsiębiorców w tym roku wyższa o niemal 6,9%, a ich wysokość o kwota 971,42zł, czyli:

  • 558,08zł ubezpieczenie emerytalne
  • 228,72zł ubezpieczenie rentowe
  • 70,05zł ubezpieczenie zdrowotne
  • 44,52zł ubezpieczenie wypadkowe (do 31 marca 2019!)
  • 70,05zł fundusz pracy.

Do tej pory składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy stanowiły razem kwotę 908,76zł. Oczywiście poza ubezpieczeniem społecznym i funduszem pracy przedsiębiorcy są również zobowiązani i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale jej wysokość nie jest jeszcze znana.

Niższe składki zapłacą przedsiębiorcy, którzy są objęci tzw. „małym ZUS-em”. Dla nich składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosiły:

  • 131,76zł ubezpieczenie emerytalne
  • 54,00zł ubezpieczenie rentowe
  • 16,54zł ubezpieczenie chorobowe
  • 11,27zł ubezpieczenie wypadkowe

czyli razem 213,57zł.